6ส แนวคิดเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิต

6ส แนวคิดเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิตมีอะไรบ้าง ไปดูกันค่าา

1. สะสาง ก่อนอื่นให้เราลองนึกภาพสิ่งของ เครื่องใช้ หรือกองเอกสารมากมายที่วางอยู่รวมกันโดยไม่ถูกจัดหมวดหมู่ แค่ต้องทำงานกับเอกสารหรือสภาพแวดล้อมที่มีของวางระเกะระกะแบบนี้ก็รู้สึกหดหู่แล้วใช่ไหมล่ะคะ การสะสางจึงต้องเข้ามามีบทบาทเป็นข้อแรกเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

2. สะอาด ความสะอาดไม่ได้หมายถึงพื้นที่หรือสถานที่ทำงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสะอาดของสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์ ไปจนถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ โดยเราต้องทำความสะอาดสถานที่และสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน นอกจากนี้ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยยังช่วยสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าอีกด้วยค่ะ

3. สะดวก สำหรับระบบ 6ส ความสะอาดไม่ได้หมายถึงพื้นที่หรือสถานที่ทำงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสะอาดของสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์ ไปจนถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ โดยเราต้องทำความสะอาดสถานที่และสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน นอกจากนี้ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยยังช่วยสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าอีกด้วยค่ะ

4. สุขลักษณะ การสะสางและจัดระเบียบข้าวของ การทำความสะอาดสถานที่ โรงงาน โกดัง คลังสินค้า หรือที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงการจัดวางสิ่งของและบริหารจัดการสถานที่ให้มีความสะดวกในการทำงาน เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสุขลักษณะที่ดีตามมา

5. สร้างนิสัย นอกจากสุขลักษณะที่ได้จากการปฏิบัติตามแนวทาง 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาดแล้ว การรักษาวินัยและปฏิบัติตาม 3ส อย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจหลักของระบบ 6ส เพื่อให้การปฏิบัติมีความต่อเนื่องและรักษาคุณภาพของการปฏิบัติตามนโยบาย 6ส ให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการทั้งระยะสั้นและระยะยาว

6. สร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี การมีสามัญสำนึกทั่วไปที่คนในสังคมพึงมีโดยปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น การทักทาย การมีน้ำใจต่อกัน การมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ช่วยให้พนักงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น ทำให้การทำงาน มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันเราไม่ได้พัฒนาแค่สถานที่ทำงานหรือสภาพแวดล้อมภายนอกอีกต่อไป แต่การให้ความสำคัญและการยกระดับจิตใจของพนักงานก็คืออีกหนึ่งตัวช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้กับการทำงาน
รู้แบบนี้แล้ว อย่าลืมนำหลักการ 6ส ไปปฏิบัติในองค์กร ออฟฟิศ หรือแม้แต่โรงงาน โกดังและคลังสินค้าของเรากันดูนะคะ รับรองว่าหากมีการนำระบบ 6ส ไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง รับรองได้เลยว่าสถานที่ทำงานของเราจะสะอาดขึ้น หยิบจับข้าวของได้สะดวก หาของง่ายขึ้น เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีเหล่านี้เองก็จะส่งผลถึงจิตใจและศักยภาพการทำงานของพนักงาน ทำให้ผลงานและผลผลิตที่องค์กรต้องการดีขึ้นด้วยค่ะ