BUSINESS

OVERVIEW

“ความปลอดภัยของคุณ คือหน้าที่ของเรา”
(Your safety is our mission)

บริษัท เท็มโก้ จำกัด หรือ TEMCO ผู้นำธุรกิจด้านการให้เช่าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับบุคคลและพื้นที่ก่อสร้างจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากวิศวกร รวมถึงองค์กรด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างจากทั่วโลกมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี โดยบริษัทขับเคลื่อนองค์กรด้วยพันธกิจที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพและการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์และการบริการของ TEMCO ครอบคลุมในทุกมิติของการป้องกันอันตรายสำหรับพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงงานระดับโครงการขนาดใหญ่ อาทิเช่นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับการทำงานบนที่สูง อุปกรณ์ปกคลุมแนวด้านข้าง อุปกรณ์กั้นพื้นที่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการก่อสร้าง รวมถึงงานติดตั้งและงานบริการด้านความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง จนสามารถสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานก่อสร้างที่มีความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา ให้สมดัง ปรัชญาองค์กร “ความปลอดภัยของคุณ คือหน้าที่ของเรา” (Your safety is our mission)

ABOUT

COMPANY

HISTORY

บริษัท HIGASHIYAMA INDUSTRIES CO., LTD. ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งดำเนินธุรกิจให้เช่า, จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง และธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ หรือแม้กระทั่งบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น JIS (Japanese Industrial Standard) โดยในส่วนของธุรกิจก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากสมาคมก่อสร้างและนั่งร้าน ภายใต้ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและกรมแรงงานสวัสดิการ (Kasetsu Kogyo Kal) โดยตลอดระยะที่ดำเนินธุรกิจมานั้น ทางบริษัท ได้รับความไว้วางใจและมั่นใจจากลูกค้าชั้นนำในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น ในการเลือกใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

ได้ขยายธุรกิจมายังประเทศไทย โดยการก่อตั้ง บริษัท TEMCO., LTD. นอกเหนือจากการขยายธุรกิจ ทางบริษัท มีปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมปลูกฝังจิตสำนึก และต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ตระหนักถึงความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยผ่านกระบวนการดูแลทำความสะอาด ซ่อมแซม จัดเก็บอย่างถูกต้อง ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง

 

จากประสบการณ์การทำงานตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัท ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการใช้สินค้า และการบริการที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากบริษัทก่อสร้างชั้นนำในประเทศไทย ในการเรียกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ได้หันมาใส่ใจในการเลือกใช้อุปกรณ์และป้องกันความปลอดภัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป้าหมายของบริษัท อีกประการหนึ่งที่ทางบริษัท ต้องการผลักดันและต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมรณรงค์ คือการร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีไปพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยตามหลักนโยบาย “Beyond Safety Together” ร่วมกันสร้างความปลอดภัยที่เหนือกว่าไปด้วยกัน โดยร่วมรณรงค์การใช้สินค้าและสนับสนุนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมโดยการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาวนใช้ซ้ำได้อีก เพื่อความคงอยู่ของธุรกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสู่รุ่นถัดไป

รักษาระดับตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD) รักษาระดับมาตรฐานสินค้าตามข้อกำหนดของสมาคมอุปกรณ์ก่อสร้างและนั่งร้านของประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ

รักษาระดับตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD) รักษาระดับมาตรฐานสินค้าตามข้อกำหนดของสมาคมอุปกรณ์ก่อสร้างและนั่งร้านของประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ

รักษาระดับตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD) รักษาระดับมาตรฐานสินค้าตามข้อกำหนดของสมาคมอุปกรณ์ก่อสร้างและนั่งร้านของประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ

INFORMATION

ชื่อบริษัท

Company Name
 

: บริษัท เท็มโก้ จำกัด

   TEMCO., LTD.
สถานที่ตั้ง
Location
สำนักงานใหญ่ : ชั้น 8 อาคารธนิยะ 62 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Head Office : 8th Floor, Thaniya Bldg., 62 Silom Rd., Suriyawong, Bangrak,
Bangkok 10500
TEL+66(0)2236-7339 /+66 (0) 2236-7348
FAX +66(0)2236-6253
 
สำนักงานย่อยแผนกขาย : 74/3 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
Sales Division & Factory : 74/3 Moo 9 Gateway City Industrial Estate, Huasamrong, Plaengyao, Chachoengsao 24190
TEL+66 (0)3857-5670/+66(0)3857-5672
FAX +66 (0)3857-5671
วันก่อตั้งบริษัท
Establishment
 
: 6 ธันวาคม 2539
  6 December 1996
 
ประเภทธุรกิจ
Business Description
 
: ธุรกิจให้เช่า จำหน่ายและบริการรับติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับงานก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม
จำนวนลูกค้า
Our Clients
 
: มากกว่า 400 บริษัทในประเทศไทย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Tax ID
 
: 0105539133276

นโยบายบริษัท เท็มโก้ จำกัด

ใส่ใจความปลอดภัย พัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
พัฒนาคุณภาพและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
พัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า
เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งาน และบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง
ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ บุคลากรทุกระดับ
พัฒนาทักษะ และความสามารถของพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ร่วมรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างผลกำไรที่ยุติธรรม ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทย

GROUP OF COMPANY

เครือข่ายบริษัท

STANDARD

มาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่
จัดทำขึ้นมาเพื่อควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิตภายในประเทศ
ระดับมาตรฐานสินค้าตามข้อกำหนดของ
สมาคมอุปกรณ์ก่อสร้างและนั่งร้านของญี่ปุ่น
ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและ
สวัสดิการ
ระบบการบริหารงานและการจัดการ
ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 : 2015
UKAS (THE UNITED KINGDOM
ACCREDITATION SERVICE)

CONSTRUCTION