อบรมการติดตั้ง
ตาข่ายนิรภัย

บริษัท เท็มโก้ จำกัด

“ ความปลอดภัยของลูกค้าและ
สังคมคือความสำเร็จของเรา ”

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

อุบัติเหตุจากการทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูง จึงจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้ตกจากที่สูง
ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

วัตถุประสงค์ในการอบรม

 

● เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการทำงานบนที่สูง

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเทคนิคการติดตั้งอย่างถูกวิธี

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างความปลอดภัย

 ความปลอดภัยและขั้นตอนการทำงานบนที่สูง

 

1. มาตรฐานการแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน
2. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
3. วิธีการตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย
4. ขั้นตอนการทำงานบนที่สูง (งานติดตั้งตาข่ายนิรภัย)

Safety Training
Working at Height

ความปลอดภัยและขั้นตอนการทำงานบนที่สูง

หัวข้อที่ 1. มาตรฐานการแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

มาตรฐานการแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

 

1. ชุดบริษัทฯ สีส้ม

2. ปลอดแขนสีส้ม

3. บัตรประจำตัวพนักงาน

4. หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง

5. รองเท้าหุ้มส้น

6. เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว 2 ตะขอ

ผู้ช่วยติดตั้งฯ (ปฏิบัติงานด้านล่าง)

 

1. ชุดบริษัทฯ สีฟ้า
2. ปลอดแขนสีเทา
3. บัตรประจำตัวพนักงาน
4. หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง
5. รองเท้าหุ้มส้น

 

หัวข้อที่ 2. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 10 ข้อ

1. ต้องได้รับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงแล้วเท่านั้น

2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้เป็นผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงเท่านั้น (การคัดกรองเรื่อง สุขภาพ, อายุ, โรคประจำตัวฯ)

3. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานในการทำงานบนที่สูง

4. ต้องสวมใส่เครื่องแต่งกายที่รัดกุม

5. ต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยและคล้องเกี่ยวกับส่วนที่มั่งคงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนที่สูง

6. ห้ามทำงานบนที่สูงโดยลำพัง

7. กั้นพื้นที่ทำงาน เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้อื่น

8. ห้ามดื่มสุราระหว่างการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด

9. ห้ามหยอกล้อ หรือ เล่นกันขณะปฏิบัติงาน

10. ห้ามปฏิบัติงานขณะมีฝนฟ้าคะนองเมื่อต้องปฏิบัติงานกลางแจ้ง

หัวข้อที่ 3. วิธีการตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย Full Body Harness

1. ชุด Body Harness ต้องไม่มีรอยตัด หรือชำรุด ฉีกขาด โป่งพอง รอยเย็บไม่ปริแตก

2. ตัวล็อคที่บริเวณหน้าอก และต้นขาไม่ชำรุด

3. D-RING ต้องไม่เป็นสนิมผุกร่อน และต้องไม่เสียรูปทรง

4. สาย Lanyard ต้องไม่ชำรุด ฉีกขาด

5. Shock Absorber จะต้องอยู่ในซอง และซองจะต้องไม่ฉีกขาด

6. Snap Hook จะต้องไม่บิดเบี้ยวเสียรูปทรง และไม่มีรอยแตกร้าว สปริงดีดกลับได้ ดีเมื่อปล่อยคันบีบ

หัวข้อที่ 4. ขั้นตอนการทำงานบนที่สูง (งานติดตั้งตาข่ายนิรภัย)