อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของ TEMCO จัดทำพิเศษสำหรับป้องกันผู้ที่ต้องการทำงานในที่สูง
กรุณาทำความเข้าใจกับคู่มืออย่างชัดเจนก่อนใช้อุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ควรปฎิบัติตาม
คำอธิบายอย่างเคร่งครัด ถ้าคุณทำคู่มือสูญหายชำรุด หรือกรณีใดๆ กรุณาติดต่อมาที่ TEMCO., LTD.
Empty section. Edit page to add content here.

Safety Belt

เข็มขัดนิรภัย
Double Hooks (TITAN SL505-R503)
Model : 2 Hooks + 1 Shock Absorber

มาตรฐานรับรอง : JIS (Japanese Industrial Standard)

ขนาดและความยาวของสายเข็มขัด : 50 mm x 1,150 mm

สีของสายเข็มขัด : สีดำ BL ▇▇ │ สีเหลือง YL ▇▇

ระบบล็อคหัวเข็มขัด : หัวเข็มขัดต้องสอดเข้าไปตาม step การใช้งานที่ถูกวิธีตาม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อความปลอดภัย

ขนาดและความยาวของสาย Lanyard : 1.3 m

ตลับเก็บสาย (วัสดุ/ระบบกลไก) : ตลับพลาสติกชนิดหนาหุ้ม จะกระตุกเฉพาะเมื่อเกิดแรงกระแทกแต่มี Shock Absorber 1 ตัว เพื่อลดแรงกระแทกอีก step หนึ่งที่ถูกวิธีตาม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อความปลอดภัย

Shock Absorber : Yes

Hook/ตะขอ (ผลิตจากวัสดุ) : อลูมิเนียม

น้ำหนักรวม (ทั้งเส้น) : 1,718 g

อุปกรณ์เสริมสำหรับเก็บตะขอ : ถุงใส่ตัวล็อคตะขอเกี่ยว
Single Hook (TITAN OT-S505-50NF)
Model : 1 Hook + 1 Shock Absorber

มาตรฐานรับรอง : JIS (Japanese Industrial Standard)

ขนาดและความยาวของสายเข็มขัด : 50 mm x 1,200 mm

สีของสายเข็มขัด : สีดำ BL ▇▇ │ สี น้ำเงิน SB ▇▇

ระบบล็อคหัวเข็มขัด : หัวเข็มขัดสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยสามารถปลด และกดล็อคได้ง่าย

ขนาดและความยาวของสาย Lanyard : 1.3 m

ตลับเก็บสาย (วัสดุ/ระบบกลไก) : ตลับพลาสติกชนิดหนาหุ้ม จะกระตุกเฉพาะเมื่อเกิดแรงกระแทกแต่มีShock Absorber 1 ตัว เพื่อลดแรงกระแทกอีกทั้งยังสามารถ กำหนดและปรับระยะได้ตามที่ต้องการซึ่งระบบกลไกเช่นเดียวกับระบบ Safety Belt ในรถยนต์ต้อง

Shock Absorber : Yes

Hook/ตะขอ (ผลิตจากวัสดุ) : อลูมิเนียม

น้ำหนักรวม (ทั้งเส้น) : 1,400 g

อุปกรณ์เสริมสำหรับเก็บตะขอ : ตะขอเกี่ยวสำหรับเก็บ Hook

* หัว Hook ออกแบบให้เป็นสีส้ม เพื่อความชัดเจนของจุดสังเกตุในด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถมองเห็นในระยะไกลว่าพนักงานมีการคล้องเกี่ยว Safety Belt กับโครงสร้างอยู่

Triple Lock
กดล็อคสลักลง
เลื่อนล็อคสลักออก
บีบล็อคสลักแล้วดึงออก

อุปกรณ์เสริมเข็มขัดนิรภัย

TITAN R503-24APH
Model : Sub Lanyard

สีของสายเข็มขัด : สีดำ BL ▇▇ 

น้ำหนักรวม (ทั้งเส้น) : 800 g

ขั้นตอนการสวมใส่เข็มขัด

1. สวมเข็มขัดรัดเอวเหนือสะโพกขึ้นมา โดยปรับแหวนตัวอี ให้มาอยู่ข้างสะโพกหรือใกล้พอ เพื่อความถนัดและล็อคหัวเข็มขัดเพื่อให้แน่ใจว่ารัดแน่นและปลอดภัยแล้ว
2. สวมเข็มขัดให้แน่นโดยทำตามตัวอย่างภาพที่ 1 และตัวอย่างภาพที่ 2 ซึ่งในหัวเข็มขัดจะแบ่งเป็นช่องๆเพื่อใส่เข็มขัดโดยใส่ผ่านแต่ละช่องตามขั้นตอนดังภาพ
3. เมื่อไม่ใช้งานตะขอเกี่ยวแล้วให้ดึงสายเชือกปล่อยกลับเข้าตลับหรือเก็บเชือกและเก็บตะขอใส่กระเป๋าด้านข้างของเข็มขัด

ข้อควรระวัง การใช้งานผิดวิธีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงพลัดตกลงมา และการลื่นหกล้ม

1. ไม่ควรใช้งานนอกเหนือความสามารถของเข็มขัดป้องกันอันตราย
2. สิ่งที่เราใช้เกี่ยวตะขอหรือห่วงต้องมีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อการสั่นสะเทือน
3. ตะขอหรือห่วงต้องอยู่เหนือเอวของผู้ใช้งาน และต้องอยู่ในสภาพที่ผู้ใช้งานปลอดภัยต่อการปะทะกันหรือกระแทกต่อข้างฝา หรือพื้นเวลาเกิดการผิดพลาดตกลง
4. การดึงและผูกเชือกที่เอวเข้ากับตัวตะขอหรือห่วงอย่ารีบร้อน อย่าให้สายผูกเอวพันกัน
5. ตะขอหรือห่วงสามารถใช้ได้กับทั้งสองระบบโดยเซฟตี้สวิทช์และตัวป้องกันการหยุดในเวลาเดียวกันการหยุดตัวล็อคต้องการปิดหลังจากตัวตะขอหรือห่วงแขวนอยู่บนที่เกี่ยว
6. ตะขอหรือห่วงจะต้องแขวนอยู่บนที่แขวนอย่างถูกวิธี ถ้าแขวนอย่างผิดวิธี ตัวตะขอตัวหยุดล็อคและตัวป้องกันความปลอดภัย สามารถเกิดความเสียหายได้โดยยกของที่เกินน้ำหนัก
7. ตะขอหรือห่วงจะต้องแขวนอยู่บนที่แขวนที่มีความสมดุลและเหมาะสมกัน E-Ring ต้องล็อคจากภายนอก เมื่อมีสิ่งอื่นๆ ล้อมรอบ
8. ตะขอต้องไม่แขวนอยู่บนที่แขวนที่มีสภาพไม่แข็งแรงหรือง่ายต่อการแตกหัก
9. เข็ดขัดเชือกอาจจะถูกตัดขาดเมื่อไปสัมผัสกับบางสิ่ง เช่นท่อสี่เหลี่ยมเข็มขัดต้องอยู่ภายในเสื้อผ้า หากการทำงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับการสัมผัสกับของมีคม
10. ห้ามใช้ตะขอในแนวตั้ง เพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานดังภาพ
11. ตะขอต้องเกี่ยวอยู่เหนือเอว ถ้าต่ำกว่านั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุจะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อพนักงาน
12. อย่าใช้การเชื่อมโลหะ ไฟ น้ำกรด หรือความร้อนใดๆ ใกล้ที่ทำงานเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวตะขอ
13. หลีกเลี่ยงการทำงานในบริเวณที่มีสิ่งของที่อาจจะเป็นสื่อทำให้เกิดการเสียดสี หรือการระเบิดจากวัตถุที่ทำงานเป็นสื่อให้เกิดแรงเสียดทานไฟฟ้าก่อให้เกิดไฟได้
14. ห้ามใช้ที่เกี่ยวตะขอร่วมกับคนที่แขวนตัวอยู่กับตะขอ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้นั้นเกิดอันตรายเพราะตะขอเกิดการแกว่งตัวไปมาอาจทำให้ผู้นั้นกระแทกผนังได้
15. ห้ามเกี่ยวตะขอกับวัตถุหรือที่เกี่ยวที่ไม่คงทนถาวร
16. เกี่ยวตะขอให้สูงเพียงพอจากพื้นดินหรือพื้นที่ทำงาน หรือไม่ก็ปรับระดับเข็มขัดให้สั้นเพียงพอ
17. เมื่อเกี่ยวตะขอแบบ E-Ring of S-type Lee Lock อย่าเกี่ยวจากข้างใน
18. ไม่ควรใช้ในกรณีที่เกิดฟ้าร้องหรือฝนตก เพราะเข็มขัดอาจเป็นสื่อนำไฟฟ้าได้
19. ระวังอย่าให้สายเข็มขัดพันกัน และอย่ารัดปมที่เชือกเข็มขัด
20. อย่าวิ่งหรือกระโดดขณะสวมใส่สายเข็มขัดตะขอ
21. เข็มขัดเกี่ยวตะขอ 1 เส้นต่อ 1 คนทำงาน

ข้อควรระวังและวิธีการเก็บรักษา

1. อย่าใส่เครื่องมือหรือวัสดุต่างๆ ในเข็มขัด
2. วิธีการทำความสะอาดให้ใช้น้ำอุ่นหรือน้ำยาล้างทำความสะอาดสายเข็มขัด
3. ถ้าเข็มขัดโดนสี หรือเลอะสีห้ามทำความสะอาดหรือเช็ดออกด้วยน้ำมันเด็ดขาด เพราะ Safety Belt เป็นพลาสติกน้ำมันจะทำให้พลาสติกละลาย
4. ส่วนที่เป็นเหล็กหากโดนน้ำหรือฝุ่นให้รีบเช็ดให้แห้งและทาน้ำมัน
5. ส่วนที่เป็นตะขอเลื่อนให้หมั่นหยอดน้ำมัน พยายามดูแลไม่ให้ฝุ่นดิน ทรายต่างๆ เข้าไปติดด้านใน
6. เก็บไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิปานกลางห้ามเก็บไว้ในที่ร้อน
7. เก็บไว้ในที่มิดชิดที่เด็ก สัตว์เลี้ยงไม่สามารถนำไปกัดแทะหรือเล่นได้
8. ถ้าใช้งานเสร็จแล้วให้ทำความสะอาดตามขั้นตอนและเก็บไว้ในกล่องเช่นเดิม

ตัวอย่างวิธีการคล้องเกี่ยวที่ถูกต้อง

ตัวอย่างวิธีการคล้องเกี่ยวที่ไม่ถูกต้อง

วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้งาน

1. ตัวล็อคจะต้องใช้กับนั่งร้านหรือโครงสร้างเหล็กต่างๆ และต้องไม่ใช้ต่อกับงานที่มีน้ำหนักมากเกินที่กำหนด หรือใช้ตัวล็อคยึดติดกับโครงสร้างหรือสิ่งที่ไม่มั่นคง
2. ถ้าจำเป็นต้องใช้กับงานที่รับน้ำหนัก 100 kg หรือมากกว่า จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้เข็มขัดนิรภัยอีกรุ่นซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 kg ขึ้นไป
3. ไม่ควรนำตัวควบคุมสายเชือกมาไว้ด้านหน้า เพราะเมื่อคุณตกลงมาจะทำให้คุณไม่สามารถทรงตัวได้ อาจทำให้หลังของคุณกระแทกกับวัตถุและเป็นอันตรายต่อกระดูกสันหลังได้ ควรนำตัวควบคุมมาไว้ด้านข้างของลำตัว

สำหรับแบบผืน ทุกระยะ 30 cm จะมีการเจาะตราไก่ 1 จุดเพื่อรองรับน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ : สามารถสั่งผลิต ตัดตามขนาดและพิมพ์ Inkjetได้ตามต้องการ (เสริมขอบด้านข้างด้วยผ้าใบ เจาะตาไก่เพื่อความแข็งแรงและสะดวกในการติดตั้งใช้งาน)

FLAME RETARDANT SHEET

ผ้าใบสีขาวทึบแบบบาง

ผลิตจากเส้นใหญ่โพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบผิว PVC สำหรับกั้นทำรั้วหรือกั้นพื้นที่สำหรับพื้นที่ ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อสร้าง โดยสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้ดี ผ้าใบชนิดนี้หากระหว่างการทำงานมีการเชื่อมโลหะแล้วเกิดประกายไฟผ้าใบชนิดนี้จะไม่เกิดการลามไฟ

สี : ขาว ▇▇

ขนาด
: แบบม้วน 1.87 m x 50 m
: แบบผืน 1.8 m x 5.1 m

น้ำหนัก : 357 g/m²

ความหนา : 0.3 mm

SPATTER FENCE SHEET

ผ้าใบป้องกันสะเก็ดไฟ

ผ้าใบป้องกันสะเก็ดไฟ มีส่วนประกอบของ Fiber Glass แผ่นโลหะและฟิล์มชนิดพิเศษผ้าใบนี้ช่วยป้องกันประกายไฟ และเศษโลหะที่เกิดจากการเชื่อมได้ มีน้ำหนักเบามีความยืดหยุ่น และความแข็งแรงสูง สามารถทนต่อสารเคมี ความเป็นกรด-ด่างและน้ำได้ดี รองรับความร้อนที่อุณหภูมิ Type A 1,250 ํ โดยขนาดมาตรฐาน 2 x 2 m

ข้อควรระวัง
  •  ไม่ควรนำสิ่งของที่มีน้ำหนัก มาวางบนผ้าใบกันไฟ หรือใช้ผ้าใบนี้เพื่อการดึงและลากเพราะมีส่วนประกอบ Fiber Glass จะทำให้ประสิทธิภาพของผ้าใบกันไฟลดลง
  •  ควรรองผ้าใบกันไฟให้อยู่ในระยะที่มีการเชื่อมโลหะในระยะ 1 mแต่ไม่ควรเกิน 1.50 m
  • ไม่ควรนำผ้าใบกันไฟ ปกคลุมเครื่องจักรโดยตรง เนื่องจากความร้อนจะทำให้เครื่องจักรเสียหาย ดังนั้นควรปกคลุมให้ห่างจากเครื่องจักรเล็กน้อย
ลักษณะการใช้งาน

1. ใช้สำหรับรองในการเชื่อมโลหะ2. ใช้สำหรับรองในการตัดเหล็ก, ท่อเหล็ก3. ใช้สำหรับกั้นระหว่างการเชื่อมโลหะ4. ใช้สำหรับคลุมเครื่องจักรระหว่างการเชื่อมโลหะ5. พรมน้ำให้ทั่วทั้งผืนก่อนการใช้งาน เพื่อลดความร้อนและเพื่อยืดอายุการใช้งาน


ORANGE
MESH FENCE

ตาข่ายกั้นเขตบริเวณก่อสร้างสีส้ม

ตาข่ายกั้นเขตบริเวณก่อสร้าง ใช้สำหรับกั้นพื้นที่ทำงานระหว่างกำลังการก่อสร้างติดตั้งสะดวกน้ำหนักเบา สะดวกในการขนย้ายสามารถทนต่อแสงแดดได้เป็นอย่างดี

ขนาด : 1 m x 50 m / ม้วน

สี : ส้ม

น้ำหนัก : 6.5 kg / ม้วน

NET PROTECTOR

ตาข่ายกั้นพื้นที่ตาห่าง

ใช้สำหรับกั้นพื้นที่ก่อสร้าง น้ำหนักเบา, สามารถยึดติดโครงสร้างสะดวกทนทานต่อแสง UV ได้เป็นอย่างดีสามารถนำกลับมาใช้งานต่อได้หลายครั้ง

ขนาด : 1 m x 50 m / ม้วน

สี : ส้ม 

วัสดุ : PE (Polyethylene)

TORA ROPE

เชือกกั้นเขตก่อสร้าง

เชือกสำหรับกั้นเขตก่อสร้าง ที่ต้องการแบ่งเขตก่อสร้างอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้พบเห็น

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 12 mm

ความยาวเชือก : 200 m / ม้วน

น้ำหนัก : 16 kg / ม้วน

สี : เหลือง ดำ

วัสดุ : PE (Polyethylene)

หมายเหตุ : เชือก Tora Rope ไม่เหมาะสำหรับในการใช้งานเพื่อรับน้ำหนักบุคคลที่ต้องการทำงานบนที่สูง

GUIDE PANEL

แผ่นป้ายสะท้อนแสงบอกทิศทาง

อุปกรณ์เสริมเพื่อบ่งบอกทิศทาง ผลิตจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน ทนทานต่อแสง UV ได้เป็นอย่างดี มีแถบสะท้อนแสงเพื่อความชัดเจนปลอดภัยในการทำงานตอนกลางคืน

ขนาด : 830 mm x 385 mm

ความหนา : 2 mm

สี : ส้ม

วัสดุ : PP (Polypropylene)

BANNER COVER

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ซองใส A4

อุปกรณ์เสริมเพื่อใส่ป้ายประชาสัมพันธ์ซองใสกันน้ำได้ด้วยระบบ Zip Lock ติดตั้งและใช้งานได้สะดวก สามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง

ขนาด : 910 mm x 220 mm x 40 mm

สี : ใส

วัสดุ : PVC (Polyvinyl Chloride)

SIGN – SHADE

ป้ายผ้าแถบสะท้อนแสงซองใส

อุปกรณ์เสริมเพื่อใส่ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์มีแถบสะท้อนแสงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในที่มืด ติดตั้งง่าย สะดวกสามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง

ขนาด : 570 mm x 1800 mm พร้อมซองใส A3

สี : เขียว-ใส

วัสดุ : Polyester

Clamp Cover

พลาสติกครอบข้อเสือ สีเหลือง

ใช้สำหรับสวมครอบข้อเสือนั่งร้านเพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่ออวัยวะ พลาสติกมีความยืดหยุ่น ทนทานต่อแสง UV สามารถนำกลับมาใช้งานต่อได้หลายครั้ง

วัสดุ (Material) : TPE (Thermosetting Elastomers)

สำหรับ : ข้อเสือนั่งร้าน

ECO PIPE
CAP

พลาสติกครอบเหล็ก สีเหลือง
Material : PP (Polypropylene)

For Steel : 48.6⌀

For Re – Bar – Size : 19 – 25 mm

ใช้สำหรับครอบเหล็กเส้นหรือครอบท่อเหล็กนั่งร้านมีจุดสะท้อนแสง สามารถมองเห็นได้ในที่มืดวัสดุที่ใช้สามารถย่อยสลายได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Slim Pipe
Cap

พลาสติกครอบเหล็ก สีเหลือง
Material : PP (Polypropylene)

For Steel : 48.6⌀

For Re – Bar – Size : 19 – 25 mm

ใช้สำหรับครอบเหล็กเส้นหรือครอบท่อเหล็กนั่งร้านมีจุดสะท้อนแสงสามารถมองเห็นได้ในที่มืด

Rebar
Cap

พลาสติกครอบเหล็ก สีเหลือง
Material : PP (Polypropylene)

For Re – Bar – Size : 10 – 16 mm

ใช้สำหรับครอบเหล็กเส้น, ป้องกัน การบาด

Rebar Protection

อุปกรณ์ครอบท่อเหล็กเส้น

อุปกรณ์ครอบท่อเหล็กเส้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่ออวัยวะด้วยพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อแสง UV ได้เป็นอย่างดีจึงสามารถนำกลับมาใช้งานต่อได้หลายครั้ง

Material : (S) PVC, (L) TPE, (LL) PP

Size :
(S) : (H) 45 mm x (L) 1,000 mm for D10-D16
(L) : (H) 75 mm x (L) 1,000 mm for D10-D25
(LL) : (H) 100 mm x (L) 1,000 mm for D10-D29

PIPE GUARD

อุปกรณ์ครอบท่อนั่งร้านเพื่อแสดงสัญลักษณ์การกั้นเขต

อุปกรณ์แสดงสัญลักษณ์กั้นเขต ผลิตจากโฟมจึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายมีสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในที่มืด

Size : 50Ø – 68Ø mm x (L)1,000 mm

Color : Yellow-Black, Green-White

Material : Foam PE (Polyethylene Foam)

H-STEEL GUARD

โฟมครอบกันกระแทกปีกเหล็ก Wide Flange

ครอบติดและสวมเข้ากับเหล็ก Wide Flange เพื่อป้องกันการชนกระแทกที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน

Size : (L) 1,000 mm.

Color : Green

Material : Foam PE (Polyethylene Foam)

MULTI – COVER WIDE

โฟมกันกระแทกอเนกประสงค์

ใช้สำหรับครอบกันกระแทก วงกบหน้าต่าง, เสา, ราวบันไดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานมีส่วนโค้งงอ เพื่อเพิ่มความกระชับในการครอบชิ้นงาน

MULTI – COVER

โฟมกันกระแทกอเนกประสงค์

ใช้สำหรับ ครอบวงกบหน้าต่าง, นั่งร้าน, Handrail เพื่อป้องกันการกระแทกและใช้เป็นสัญลักษณ์ทางเข้าปลอดภัย

Size : Thickness = 10 mm (W)135 mm. x (H) 80 mm. x (L) 1,700 mm.

Color : Green

Material : Foam PE (Polyethylene Foam)
Size : Thickness = 9 mm (W) 135 mm 68ø  x 86ø  x 1,700 mm.

Color : Yellow

Material : Foam PE (Polyethylene Foam)

CORNER GUARD

แผ่นโฟมกันกระแทกมุม

ใช้ติดป้องกันการกระแทกมุมด้านในมีโฟมรองกันกระแทกและทุกระยะ 50 cm สามารถตัด แบ่งได้ตามความต้องการใช้งานด้านหลังมีเทปกาวเหนียวแน่นที่ช่วยในการยึดติดแข็งแรง

Size : (W) 270 mm x (L) 2,000 mm Inside Foam Thickness = 6 mm

Color : Blue – White, Green – White, Black – Yellow, Gray – White

Material : PVC (Polyvinyl Chloride)

CORNER GUARD

WITH EYELET
แถบกันกระแทกมุม สีขาว-เขียว มีรูตาไก่

ใช้สำหรับติดตั้งและยึดติดด้านขอบมุมด้านในมีโฟมกันกระแทก และด้านขอบมีรูตาไก่ทุกระยะ 50 cm สะดวกในการผูกยึดติด

Size : (W) 270 mm x (L) 2,000 mm With Eyelet

Color : Green – White

Material : PVC (Polyvinyl Chloride)

PARKING CORNER SET

ยางกันกระแทกมุมเสาสำหรับลานจอดรถ

ใช้ติดตั้งมุมเสาสำหรับลานจอดรถมุมเสาอาคารเพื่อป้องกันการกระแทกและมีแถบสะท้อนแสงทำให้สามารถมองเห็นได้ดีในที่มืด

Size : L-65 mm  x  65 mm x (L) 1,000 mm

Color : Yellow

Package : 4 Sets / Box

1 Set  : Body x 1 pc, End cap x 1pc, Sticker 3M x 2 pcs, Glue Tape x 2 pcs, Screw Bolt x 6 pcs

Material : PVC (Polyvinyl Chloride)

RUBBER CLIP TAPE

เทปยางกันลื่นอเนกประสงค์

ใช้สำหรับติดลงบนพื้นผิวที่ต้องการกันลื่นติดตั้งสะดวกและง่ายต่อการแกะออก

Size : Thickness = 2 mm. x (W) 80 mm x (L)10 m

Color : Black

Material : SBR (Styrene-Butadiene Rubber)

STEP CURING SHEET

แผ่นพลาสติกและแถบยางกันลื่นป้องกันจมูกบันได

แผ่นพลาสติกป้องกันความเสียหายของจมูกบันไดและเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการทำงานด้วยแถบยางกันลื่นสามารถใช้ได้สำหรับงานภายนอกและภายใน

Size : 910 mm x 220 mm x 40 mm

Color : Blue-Black Rubber 80 mm

Material : HDPE (High Density Polyethylene)

CORD PROTECTOR

ยางครอบป้องกันสายไฟ

ยางครอบสายไฟเพื่อป้องกันการแตกของข้อสายไฟขณะรถวิ่งผ่านติดตั้งและจัดเก็บง่าย

Size
: 20 x 10 m  / Roll
: 40 x 4 m  / Rol

Color : Black

Material : CR  (Polychloroprene Rubber)

ECO PLASTIC SHEET

แผ่นพลาสติก ECO

แผ่นรองกันกระแทกป้องกันการสูญเสียของพื้นผิว สะดวกในการติดตั้ง และจัดเก็บในกรณีใช้งานเป็นระยะเวลานานจะไม่เกิดคราบแก่พื้นผิว

Size : Thickness = 2 mm x (W)1 m x (L)10 m

Color : Green

Weight : 20 kg

Material : TPE (Thermosetting Elastomers)

RUBBER MAT FOR STEEL PLATE

ยางปูแผ่นทางเดินแบบแม่เหล็ก

แผ่นยางกันลื่นแถบแม่เหล็กใช้สำหรับปูบริเวณทางเดินสำหรับกันลื่นด้านหน้าบริเวณผิวสัมผัสขรุขระ ส่วนบริเวณด้านหลังเป็นแถบแม่เหล็กใช้ยึดเกาะในระหว่างการใช้งานกับแผ่นเหล็ก

Size : Thickness = 4 mm (W) 500 mm x (L) 1,000 mm

Color : Green

Material : SBR (Styrene-Butadiene Rubber)

MAGNET SIGN BOARD

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับกรวยจราจร

ป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายบอกทาง สำหรับสวมใส่ที่กรวยจราจรขนาด A3 ป้องกันฝุ่นและน้ำฝนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีแถบแม่เหล็กบริเวณขอบด้านข้างช่วยในการยึดติดและสามารถนำกลับมาใช้ต่อได้หลายครั้ง

Size : A3 SIZE VERTICAL (W) 360 mm x (H) 475 mm

Color : White

Material : PVC (Polyvinyl Chloride)

GUIDE POLE WITH CONCRETE ANCHOR

เสาพลาสติกกั้นพ้นที่

แข็งแรงและยืดหยุ่นเป็นอย่างดีมีแถบสะท้อนแสงและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในที่มืด การติดตั้งสามารถยึดติดกับพื้นคอนกรีตได้อย่างแข็งแรง

Size : (W) 200 mm x (H) 760 mm

Color : Orange

Material : PU (Polyurethane)

PACHIN STAND

เสาพลาสติกฐานแม่เหล็กกั้นพื้นที่

ติดตั้งง่าย มีแถบแม่เหล็กอยู่บริเวณส่วนฐานสามารถยึดติดกับ Steel Plate และมีส่วนสำหรับคล้องเกี่ยวเชือก, โซ่ เพื่อเป็นแนวกั้นเขตพื้นที่อันตราย

Size : Pipe Dia. (W) 55 mm x (L) 800 mm

Base : Dia 80 mm

Color : Orange

Material : HDPE (High Density Polyethylene)

MAGNET SAFETY BAR

เสาป้องกันพื้นที่สำหรับเครื่องจักรฐานแม่เหล็ก

ใช้อุปกรณ์นี้ยึดติดกับเครื่องจักรได้โดยตรงด้วยแถบแม่เหล็กส่วนฐาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์กั้นพื้นที่ห้ามเข้าใกล้พื้นที่ในระยะอันตรายของเครื่องจักรที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติงาน

Size : Pipe Dia. (W) 68 mm x (L) 1,030 mm

Base : Dia 80 mm

Color : White/Red

Material : Foam PE (Polyethylene Foam)

ROPE STICK

เส้นเหล็กสำหรับแขวนเชือกกั้นพื้นที่ระหว่างการทำงาน

ใช้สำหรับกั้นพื้นที่สามารถตอกลงสู่พื้นดินได้โดยตรงสะดวกในการใช้งานและสามารถนำกลับมาใช้ต่อได้หลายครั้ง มีห่วงสำหรับคล้องเกี่ยวโซ่

Size : (L) 1,500 mm x (Dia) 15⌀

Color : Orange

Material : Steel

FLAG KEEPER

เสาเหล็กสำหรับแขวนธง

ใช้สำหรับเป็นโครงสร้างในการยึดให้ตึงและสวยงามสะดวกในการติดตั้งสามารถยึดกับโครงสร้างนั่งร้านขนาด 48.6⌀

Size : ขนาดธงที่สามารถใช้งาน  (W) 1,000-1,500 mm

Color : Silver

Material : Steel

STREAMER & FREE SUPPORT

ถุงบอกทิศทางลม

อุปกรณ์สัญลักษณ์การบ่งบอกทิศทางของลมติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่สูงที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

Size : (L) 1,200 mm x (Dia) 300 mm

Color : Green – White

Material : Polyester

บริเวณขอบด้านบน ถูกออกแบบให้เป็นทรงกลม มีขอบเสริมที่ แข็งแรงและมีรูตาข่าย (Mesh) เพื่อช่วยให้ลมผ่านเข้าได้สะดวก

อุปกรณ์ข้อต่อ Free Support

อุปกรณ์ข้อต่อที่ใช้ร่วมกับถุงบอกทิศทางลม
– อุปกรณ์ข้อต่อสำหรับยึดกับท่อนั่งร้าน ขนาด 48.6⌀ ข้อต่อสามารถหมุน 360 องศา
– สามารถเลื่อนปรับข้อต่อได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ

Size : (H) 100 mm x (Dia) 48.6⌀

Material : Steel

FIRE EXTINGUISHER HOLDER

อุปกรณ์แขวนถังดับเพลิง

สะดวกในการใช้งาน สามารถยึดติดกับท่อนั่งร้าน 48.6⌀ ได้โดยตรง

Material : Steel

ECO-WIDE BASE

แผ่นพลาสติกสำหรับรองฐาน Jack Base

อุปกรณ์ป้องกันการจมดินในขณะตั้งนั่งร้านช่วยในการกระจายน้ำหนักได้ถึง 3 เท่า สามารถล็อคเข้ากับขานั่งร้านได้ง่าย ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

Size : 140° 250 mm x 250 mm

Color : Yellow

Material : PP (Polypropylene)

SOFT PLASTIC BASE

แผ่นยางสำหรับรองฐาน Jack Base

อุปกรณ์ป้องกันพื้นผิวเป็นรอยขณะตั้งนั่งร้าน ไม่ทิ้งคราบหลังการใช้งานหากอยู่ในที่ร้อน, ชื้น ใช้สำหรับงานภายใน

Size
: 120° 130 mm x 130 mm
: 140° 150 mm x 150 mm

Color : Grey

Material : TPE (Thermosetting Elastomers)

HANDLE COVER

โฟมกันกระแทกด้ามหมุนเกลียว Jack Base

สำหรับสวมใส่ด้ามหมุนเกลียว Jack base เพื่อป้องกันการขูด, เกี่ยว, บาดจนทำให้เกิดการบาดเจ็บขณะเดินทำงาน สะดวกในการติดตั้ง และยึดแน่นโดยการสวมจากด้านบน

Color : Yellow

Material : PP (Polypropylene)

PACHIN CLIP

อุปกรณ์ยึดผ้าใบสำหรับ โครงสร้างนั่งร้าน

ใช้สำหรับการม้วนเก็บผ้าใบและใช้อุปกรณ์นี้ล็อค ยึดติดแน่นกับโครงสร้างนั่งร้านโดยด้านในมียางเพื่อป้องกันการลื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติด

Size
: Yellow : Dia 48.6 mm
: Blue : Dia 42.7 mm

Color :  Yellow / Blue

Material : PP (Polypropylene)

DRIVING CAP (TIP & BOTTOM)

หัวครอบท่อเหล็ก/หัวปลายแหลมสำหรับตอกเข้าสู่พื้นดิน

ใช้สำหรับสวมเข้ากับท่อนั่งร้านอำนวยความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ใช้ในกรณีเมื่อต้องการติดตั้งท่อนั่งร้านกับพื้นดิน

Size : สำหรับท่อนั่งร้าน 48.6⌀

Material : Steel

SUPER CORONA MASKER

พลาสติกปกคลุมพื้นที่ขอบเทปกาว

พลาสติกติดปกคลุมพื้นที่ป้องกันการเลอะของสีและคราบสกปรกขอบเทปกาวใช้สำหรับติดคลุมพื้นที่หรือคลุมชิ้นงานก่อนการทาสีที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้วยลักษณะการออกแบบพิเศษที่มีขอบเทปกาวติดอยู่บริเวณด้านขอบ ทำให้สะดวกในการใช้งานและยังไม่ก่อให้เกิดคราบกาวบนผนังหรือตัวสินค้าหลังการใช้งานช่วยลดปริมาณขยะและสามารถเก็บทำความสะอาดได้สะดวก

Size
: Masking Tape (W) 550 mm x (L) 25 m
: Masking Tape (W) 1100 mm x (L) 25 m

Material : Polyethylene
ขั้นตอนการติดตั้ง

MASKER CUTTER

อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการตัด Masking Tape สะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลา

STEPLADDER SOCK

ถุงเท้าผ้าหุ้มขาบันได

ใช้สำหรับสวมใส่เพื่อป้องกันพื้นจาก รอยขีดข่วนระหว่างการทำงานสามารถยึดเกาะได้เป็นอย่างดี เนื่องจากด้านในมียางรัดและมี Magic Tape เพื่อการปิดสนิท

Size : Depth = 80 mm

Color : Green

Material : Polyester

ECO-MAGNET BOARD

KY BOARD ป้ายประชาสัมพันธ์

ป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายบอกทาง น้ำหนักเบาป้องกันฝุ่นและน้ำฝนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีแถบแม่เหล็กบริเวณขอบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติดสามารถนำกลับมาใช้งานได้หลายครั้ง

Size
: A4 Size Horizontal 295 mm x 350 mm
: A3 Size Horizontal 375 mm x 475 mm

Material : PP (Polypropylene)

STEEL MAKER

อุปกรณ์แสดงการวัดระยะเหล็ก

ใช้สำหรับสวมใส่เข้าเส้นเหล็กเป็นสัญลักษณ์ เพื่อวัดระยะเหล็กใช้ในการบ่งบอกตำแหน่งเหล็กที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Material : PVC (Polyvinyl Chloride)

QUICK HOLDER

อุปกรณ์ยึดเกี่ยวตลับเมตร สะดวกในการจัดเก็บและพกพา

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ถอดอุปกรณ์ยึดเกี่ยวของตลับเมตรด้านหลังจากตัวตลับเมตร

2. เลือกอุปกรณ์ยึดเกี่ยวตลับเมตรให้ตรงตามขนาดของตลับเมตรที่ต้องการเปลี่ยน

3. ขันน็อตกับอุปกรณ์ยึดเกี่ยวตลับเมตรให้แน่นก่อนการใช้งาน

LIFTING BAG S, M, L

กระเป๋าผ้าบรรจุสิ่งของ

สำหรับบรรจุสิ่งของ สามารถขนย้ายได้สะดวกประหยัดเวลาทำงานรองรับน้ำหนักได้ถึง 80 kg

Size
: (Small) Dia 350 mm x (H) 400 mm
: (Medium) Dia 350 mm x (H) 600 mm
: (Large) Dia 350 mm x (H) 1,400 mm

Material : Polyester

HANDY BOARD

กระดานไวท์บอร์ดมือถือแผ่นแม่เหล็ก

ใช้สำหรับแจ้งรายละเอียดได้ชัดเจน สะดวกในการใช้งานและพับเก็บสามารถนำกลับมาใช้ต่อได้หลายครั้ง

PLASTIC WIRE HANGER

ตะขอแขวนอเนกประสงค์

พลาสติกสำหรับแขวนสายไฟ, ลวด, เชือก และท่อขนาดเล็กสามารถยึดติดกับผนังด้วยสกรูและตะปู เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้น สำหรับแขวนท่อ 48.6⌀

ENTRANCE MAT

แผ่นยางทางเข้าขจัดสิ่งสกปรก

สามารถใช้ขจัดคราบโคลนสิ่งสกปรกบริเวณทางเข้า-ออกของสถานที่ก่อสร้างและสำนักงาน

Size : T 11 mm x 610 x 910 mm

Weight : 3.5 kg

Material : Rubber

MEASURE TAPE

ตลับเมตรพกพา

ตลับเมตรขนาดพกพาที่วัดระยะได้แม่นยำ, ชัดเจนอุปกรณ์ส่วนล็อคที่ออกแบบมาให้สามารถจัดเก็บได้ง่ายสะดวกในการพกพาและป้องกันการสูญหายอุปกรณ์สายคล้องเกี่ยวที่ป้องกันการตกของตลับเมตร

Size : 5.5 m / 7.5 m

FIBERGLASS LEVELING ROD TAPE (3M / 5M)

เทปบอกระยะ

สเกลบอกระยะ วัสดุแกนทำจากใยแก้วที่มีความยืดหยุ่นน้อย และเคลือบด้วยเรซินไวนิลคลอไรด์ ใช้หมึกพิเศษที่ทนทานต่อการขีดข่วนมาพร้อมกับอุปกรณ์โลหะเพื่อการยึดที่สะดวก และมีขีดระยะทั้งสองด้านจนถึงปลาย

Size
: Thickness 0.65 3 M : ±3.6 mm
: Thickness 0.65 5 M : ±5.2 mm

Weight
: 234 g
: 352 g

Material
: Tape : Glass Fiber
: Vinyl Chloride resin