ตรวจสุขภาพประจำปีบริษัท เท็มโก้ จำกัด

 

 • เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ทางโรงงานบริษัท เท็มโก้ จำกัด
  ได้จัดกิจกรรมเฉพาะพนักงานในโรงงานและสำนักงานใหญ่ ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน 25th Anniversary
  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน กิจกรรมมีการ แข่งฟุตบอล และกีฬามหาสนุก
  กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 9.00 ถึง 15.00 น.
  อีกทั้งยังมีการมอบรางวัลสำหรับพนักงานดีเด่น ในปี 2564 และพนักงานที่ทำงานครบ 12 ปี
  โดนผู้บริหารเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่พนักงาน
  และเวลา 16.00 น. เป็นอันจบกิจกรรมภายใน