เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ทางโรงงานบริษัท เท็มโก้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเฉพาะพนักงานในโรงงานและสำนักงานใหญ่ ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน 25th Anniversary เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน กิจกรรมมีการ แข่งฟุตบอล และกีฬามหาสนุก กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 9.00 ถึง 15.00 น. อีกทั้งยังมีการมอบรางวัลสำหรับพนักงานดีเด่น ในปี 2564 และพนักงานที่ทำงานครบ 12 ปี โดนผู้บริหารเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่พนักงาน และเวลา 16.00 น. เป็นอันจบกิจกรรมภายใน ...

  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ทางโรงงานบริษัท เท็มโก้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเฉพาะพนักงานในโรงงานและสำนักงานใหญ่ ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน 25th Anniversary เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน กิจกรรมมีการ แข่งฟุตบอล และกีฬามหาสนุก กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 9.00 ถึง 15.00 น. อีกทั้งยังมีการมอบรางวัลสำหรับพนักงานดีเด่น ในปี 2564 และพนักงานที่ทำงานครบ 12 ปี โดนผู้บริหารเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่พนักงาน และเวลา 16.00 น. เป็นอันจบกิจกรรมภายใน ...

    วันที่ 24 มีนาคม 2565 บริษัท เท็มโก้ จำกัด ได้มีส่วนร่วม โครงการ "ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย" Safe Const. Safe Lifeภายในงานมีกิจกรรม - อบรมความปลอดภัยในการทำงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานก่อสร้าง - เสวนาหัวข้อ กรณีอุบัติเหตุจากการทำงานก่อสร้าง "ค้ำยันพังถล่ม" - นิทรรศการเสมือนจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความเสี่ยงอันตรายในการทำงานก่อสร้าง จัดโดย...