โครงการ “ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย”

 

 

 • วันที่ 24 มีนาคม 2565 บริษัท เท็มโก้ จำกัด ได้มีส่วนร่วม
  โครงการ “ภาคีร่วมใจ ก่อสร้างปลอดภัย”
  Safe Const. Safe Lifeภายในงานมีกิจกรรม
  – อบรมความปลอดภัยในการทำงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานก่อสร้าง
  – เสวนาหัวข้อ กรณีอุบัติเหตุจากการทำงานก่อสร้าง “ค้ำยันพังถล่ม”
  – นิทรรศการเสมือนจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความเสี่ยงอันตรายในการทำงานก่อสร้าง

  จัดโดย…กองความปลอดภัยแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  สถานที่จัดงาน ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน